VM2 is een OCW/LNV experiment in het kader van de leergang vmbo-mbo2.
In VM2 wordt de bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo samengevoegd met een opleiding mbo-niveau2. Projectleider VM2 is Ton Balk.

VM2 logo

Via de volgende sites kunt U zich verder informeren over VM2: